شرح وظایف دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDO  )  بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

-          بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه مهارت های تدریس و تحقیق و کمک به EDC در طراحی و اجرای دوره های آموزشی برای پاسخ به این نیازها

-          حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی ، شیوه های تدریس و ... )

-          طراحی و نظارت بر ارزشیابی های آموزشی در بیمارستان و در صورت لزوم ، انعکاس پیشنهادات اجرایی و اصلاحی به EDC برای بررسی و تایید نهایی آن در شورای آموزشی پژوهشی دانشگاه / دانشکده

-          مشارکت در طراحی و سامان دهی برنامه های آموزش مداوم ، که توسط دانشکده / بیمارستان برگزار میشود .

-          اعلام اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده / بیمارستان ، مشارکت در طراحی و اجرای این پژوهش ها

-          کمک EDC برای بهبود برنامه های هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

 

اهداف آموزشی دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی ( EDO  ) بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان

-       تمرکز زدایی در تصمیم سازی های آموزشی

-    ارتقاء کمی و کیفی نشر فعالیت های نوآورانه آموزشی

-   افزایش طرح های توسعه ای آموزش و پژوهش های آموزشی در سطح دانشگاه / بیمارستان

-   گسترش فعالیت های دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی

-  زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه آموزش

-  افزایش کارایی ارزشیابی های آموزشی

-  برخورداری مدیریت دانشکده از مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که به عنوان مشاورین آموزشی ، به تصمیم گیری های مناسب تر کمک کنند

-  سازماندهی پژوهش های آموزش در دانشکده / بیمارستان

-  پیشگیری از موازی کاری ها در دانشکده / بیمارستان و استفاده بهینه از وقت اعضای هیئت علمی علاقمند به توسعه و بهبود کیفیت آموزش

-  گسترش برنامه ریزی درون زا در توسعه آموزش در سطح گروه های آموزشی بیمارستان


واحد توسعه آموزش علوم پزشکی (EDU)

محتوای مرتبط

  • بزرگراه خلیج فارس-بلوارسلامت-بیمارستان فوق تخصصی علی ابن ابیطالب (ع)
  • 9816743111
  • 05433295570-80
  • 100001250
سروش لیست سایت های دانشگاه

رسالت بیمارستان

ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز،ارائه برترین خدمات تشخیصی،درمانی،آموزشی و پژوهشی اثربخش با بهره گیری از نیروهای انسانی کارآمد و مجرب،تامین و ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار،افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان،تامین و ارتقاء سلامت بیماران، همراهان و کارکنان

 

 


تعداد بازدیدکنندگان امروز 80
آخرین بروزرسانی سایت: 4 روز قبل