قابل توجه ملاقات کنندگان محترم: با توجه به لزوم خدمت رسانی مطلوب به بیماران عزیز و رعایت بهداشت مراجعه کنندگان گرامی ساعات ملاقات از ساعت 14-16(2-4)بعداز ظهر تعیین میگردد . در غیر ساعت مذکور از ورود ملاقات کنندگان ممانعت به عمل خواهد امد .
نوبت دهی بیماران