نمایش خبر

1396/07/06

قابل توجه کلیه همکاران محترم

مناسبت ایام سوگواری آقا ابا عبدا... الحسین (ع)از تاریخ 96/7/7لغایت 96/7/9 از پارک کردن خودروهای شخصی در پارکینگ بیمارستان خودداری نمایید. همچنین از توقف ماشین در محوطه بیمارستان خودداری شود.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات