رسالت

 

رسالت(MISSION) 

  • ارائه خدمات مراقبتی کیفی ، ایمن و مبتنی بر شواهد علمی روز
  • ارائه برترین خدمات تشخیصی،درمانی،آموزشی و پژوهشی اثربخش با بهره گیری از نیروهای انسانی کارآمد و مجرب
  • تامین و ارتقاء استانداردهای ایمنی بیمار
  • افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان
  • تامین و ارتقاء سلامت بیماران، همراهان و کارکنان

 

 

 


اعتباربخشی

محتوای مرتبط