تماس با ما

اطلاعات تماس:

نشانی:

زاهدان- بزرگراه خلیج فارس- بلوار سلامت- بیمارستان فوق تخصصی علی ابن ابیطالب(ع)- طبقه دوم- واحد کتابخانه

تلفن تماس:

054-33295570-80 داخلی1129-1131-1132

ایمیل کتابخانه:

AliHlibrary@yahoo.com

کانال تلگرام کتابخانه:

t.me/AliHLibrary

@AliHLibrary

 

کد پستی بیمارستان:

9816743111

نمابر بیمارستان:

33295596

 


کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب

محتوای مرتبط