ساعات كار كتابخانه

 

مخزن، بخش امانت  و سالن مطالعه ی اصلی: همه روزه به جز ایام تعطیل از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 8:20 دقیقه شب باز می باشد.

پنجشنبه ها نیز از ساعت 7 صبح تا 7:20 دقیقه شب باز می باشد.

 سالن های مطالعه وابسته به کتابخانه بیمارستان: همه روزه به صورت شبانه روزی جهت استفاده ی مراجعین باز می باشند.

 سایت کامپیوتر واقع در  واحد کتابخانه:  همه روزه به جز ایام تعطیل از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 8:20 دقیقه شب باز می باشد.

پنجشنبه ها نیز از ساعت 7 صبح تا 7:20 دقیقه شب باز می باشد.

 


کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب

محتوای مرتبط