كارگاه ها

کارگاه های آموزشی

1. کارگاه آشنایی با سامانه نوپا (آشنایی با منابع اطلاعات بالینی و نقش آن ها در تصمیم سازی اثربخش درمانی) ویژه اعضای محترم علمی گروه های بالینی

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/10/30

2.  کارگاه آموزش نحوه ی آماده سازی وب سایت کتابخانه های اقماری دانشگاه

مدرس: سرکار خانم سوری نظامی

تاریخ برگزاری:97/10/5

3.  کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی 

مدرس: دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: 97/1/27

محتوای آموزشی:

الف. پاورپوینت Clinical Decision Making Resources

ب. پی دی اف Clinical Decision Making Resources 

 


كتابخانه

محتوای مرتبط