قوانين و مقررات

آیین نامه کتابخانه بیمارستان آموزشی علی ابن ابیطالب(ع)

 

ماده 1- امانت گيرندگان:

1-1- كليه دانشجویان رشته های تحت پوشش دانشگاه در مقاطع مختلف

2-1 - اعضای هیئت علمی شاغل اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی

3-1- کلیه پزشکان شاغل در دانشگاه

4-1-  کارمندان شاغل در دانشگاه دارای مدرک کاردانی به بالا. (در حد نیازهای تخصصی(

5-1- دانشجویان میهمان از سایر دانشگاهها

 

ماده 2 شرايط و روش های عضویت : 

 عضویت به دو روش صورت می گیرد:

1-  مراجعه حضوری به کتابخانه مرکزی دانشگاه

2-1 - ارائه تصویر آخرین حکم کارگزینی و اسکن عکس 4×3 ، اسکن کارت نظام پزشکی و تکمیل فرم عضویت (برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه)   

2-2- ارائه معرفی نامه از دانشکده پزشکی و اسکن عکس 4×3 و تکمیل فرم عضویت ( برای دانشجویان دوره های تخصص)

3-2-  ارائه کارت دانشجویی یا برگه انتخاب واحد به همراه اسکن عکس 4×3 و تکمیل فرم عضویت (برای دانشجویان)

 

تبصره 1: دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها، صرفاً با ارائه معرفی نامه از اداره آموزش دانشکده مربوطه می توانند فقط در مدت  میهمانی با دریافت مجوز از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه ، از خدمات کتابخانه این بیمارستان استفاده نمایند.

 

2- مراجعه به پورتال کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و تکمیل فرم درخواست عضویت وپیوست اسکن عکس 4×3

تبصره1: فایل راهنمای عضویت آنلاین در پورتال کتابخانه مرکزی موجود می باشد.

تبصره 2: عضویت دانشجویان هر دانشکده در کتابخانه همان دانشکده صورت می گیرد و عضویت اعضای محترم هیئت علمی و کارمندان و رزیدنتها در کتابخانه مرکزی انجام می شود. عضو هر کتابخانه می تواند با توجه به حد نصاب کتاب های امانت گرفته، از کتابخانه های مراکز دیگر نیز استفاده نماید.

 

ماده 3- مقررات امانت كتاب:

رديف

امانت گيرنده

تعداد كتب امانتي

حداكثرمدت زمان امانتي

1

اعضاي هيئت علمي رسمي و پيماني

4 جلد

1 ماه

2

دانشجويان تحصيلات تكميلي(ارشد- دوره هاي تخصصي)

4 جلد

3 هفته

3

دانشجویان پزشکی

3 جلد

2هفته

4

دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي

3 جلد

2 هفته

5

كليه پزشكان ( غير هيئت علمي) و كاركنان شاغل در دانشگاه

2 جلد

1 هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره 1- مدت امانت كتاب هاي درسي و كتابهايي كه مراجعه به آنها زياد است، مي تواند بنا به درخواست مدرسين و يا تشخيص كتابخانه كاهش يابد.

تبصره 2- كتابهایی كه مراجعه به آنها زياد است بنا به درخواست مدرسين و يا تشخيص کتابخانه در قسمت رزرو نگهداري برای مدت محدود 1-3 روز امانت داده مي شود ضمناً هر عضو به صورت همزمان مي توان از يك منبع رزرو شده استفاده كند.

تبصره 3- نسخه هاي اضافي كتاب هاي رزرو شده را مي توان پس از پايان ساعت كار كتابخانه تا ساعت 8 صبح روز بعد به امانت داد. در هر صورت يك نسخه از كتاب رزرو شده در كتابخانه نگهداري خواهد شد.

تبصره 4- در صورتي كه متقاضي براي كتاب نباشد، تمديد مدت امانت بلامانع است. و چنانچه شخص ديگري كتاب را درخواست كرده  باشد، مدت امانت قابل تمديد نخواهد بود. كتاب درخواست شده 24 ساعت براي متقاضي نگهداري مي شود و در صورت  عدم مراجعه، در اختيار متقاضي ديگر قرار مي گيرد.

 

ماده 4- منابعي كه امانت داده نمي شوند:

1-4- کتابهای تک نسخه و كمياب

2-4-  كتابهاي مرجع و بعضي از textbook ها

3-4-  نشريات ادواري انگلیسی

 

تبصره 1: بعضی از کتابهای مرجع و همچنین کتابهای تک نسخه ای به تشخیص کتابدار و دستور رئیس کتابخانه برای مدت کوتاه به امانت داده می شود.

ماده 5- تاخير در تحويل كتاب:

1-5- چنانچه كتاب امانت گرفته شد در موعد مقرر به كتابخانه تحويل نگردد، عضو ذيربط در مقابل هر روز تاخير دو روز از امانت گرفتن كتاب مجدد محروم خواهد شد.

2-5- در مورد كتابهاي رزرو، هر روز تاخير موجب دو هفته محروميت از امانت گرفتن هر نوع كتاب خواهد شد.

3-5- خارج كردن كتب مطالعه داخل سالن موجب محروميت يك ترم تحصيلي از كتابخانه مي شود.

4-5- چنانچه مدت تاخير در استرداد كتاب از يك نيمسال تجاوز كند، امانت گيرنده علاوه بر محروميت از امانت گرفتن كتاب طبق بندهاي 5-1 و 5-2، مشمول ماده 6 اين آئين نامه نيز خواهد شد.

 

ماده 6- حفاظت از كتب و نشريات:

1-6- امانت گيرنده موظف به حفظ و نگهداري كتاب امانت گرفته شده مي باشد. چنانچه كتاب مفقود و يا ناقص( علامتگذاري، خط كشي، بريده و ...) شود، عضويت شخص به مدت يك هفته معلق خواهد شد و امانت گيرنده موظف به تهيه و تحويل عين كتاب به كتابخانه مي باشد.

1-1-6- در صورتيكه كتاب چاپ داخل كشور و كمياب باشد، امانت گيرنده موظف به پرداخت دو برابر بهاي كتاب به قيمت روز خواهد بود.

2-1-6-  در صورتيكه كتاب چاپ كشورهاي خارجي باشد، امانت گيرنده موظف به پرداخت دو برابر قيمت كتاب به نرخ روز مي  باشد.

3-1-6- ضرر عمدي به كتاب و مجله از جمله بريدن يا علامتگذاري آن، علاوه بر اعمال بند 1-6  و تبصره هاي مربوطه، موجب محروميت عضو از امانت گرفتن كتاب بمدت يك نيمسال تحصيلي خواهد شد. و چنانچه عضو دوبار مرتكب خطاهای  عمدي شود، براي هميشه از عضويت كتابخانه محروم خواهد گرديد.

ماده 7- تسويه حساب با كتابخانه:

1-7- در پايان هر نيمسال تحصيلي اسامي اعضاء هيئت علمي شاغل در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان و موسسات وابسته، كه كتابهاي امانت گرفته شده را برگشت نداده اند به رئيس واحد مربوطه گزارش مي شود تا نسبت به استرداد آنها اقدام گردد.

2-7-  اسامي دانشجوياني كه در پايان هر نيمسال تحصيلي با كتابخانه تسويه حساب نكرده اند نيز استخراج و به اداره آموزش دانشكده مربوطه اعلام مي گردد تا از ثبت نام آنها خودداري شود.

3-7- اعضاء هيئت علمي، پزشكان و كارمنداني كه بازنشسته يا بازخريد مي شوند و يا به هر نحو ديگر خدمت آنها خاتمه مي يابد بايستي از كتابخانه بیمارستان و در صورت لزوم از ساير كتابخانه هاي تابعه دانشگاه نيز، برگ تسويه حساب دريافت و به كارگزيني ارائه دهند.

4-7- صدور گواهي فراغت از تحصيل، تغيير رشته، انتقال دانشجويان و يا نظاير آن منوط به ارائه برگ تسويه حساب با كتابخانه بیمارستان و در صورت لزوم ساير كتابخانه هاي وابسته به دانشگاه، به اداره آموزش دانشكده و يا آموزش دانشگاه خواهد بود.

5-7-  اعضای کتابخانه باید ابتدا با کتابخانه بیمارستان  تسويه حساب نموده، سپس براي تسويه حساب نهايي به کتابخانه مركزی دانشگاه مراجعه نمايند.

6-7- تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در بیمارستان ابتدا باید با کتابخانه بیمارستان تسویه حساب نموده، سپس برای تسویه حساب نهایی به کارگزینی بیمارستان مراجعه نمایند.

 

ماده 8- امانت بين كتابخانه هاي دانشگاه:

1-8-  درخواست امانت بين كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان با تكميل فرم هاي مخصوص توسط كتابخانه امانت گيرنده صورت مي گيرد.

2-8-  مسئوليت تحويل كتاب با كتابخانه امانت گيرنده است.

3-8- كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان مي توانند با دريافت فرم تكميل شده، كتاب مورد درخواست را امانت دهند.

4-8- كتبي كه از طريق امانت بين كتابخانه هاي دانشگاه مبادله مي شوند، تابع مفاد اين آئين نامه مي باشد.

 

 

 


كتابخانه

محتوای مرتبط