روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صمدزاده

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صمدزاده

سمت: مسئول روابط عمومی

شرح وظایف:

الف) برنامه ریزی :

1.تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و ...  

2.تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر واحد و روابط عمومی دانشگاه  

3.شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئولان واحد مربوطه  

4.تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ...

 5.تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین 

6.تدوین سالیانه تقویم سلامت جهت برنامه ریزی های لازم در طول سال  

ب) اطلاع رسانی  

1. اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان معاونت و بیمارستان های تابعه 

2. تهیه گزارش خبری از کلیه برنامه های اجرا شده در معاونت و اطلاع رسانی از طریق سایت  

3. اطلاع رسانی راههای ارتباط با روابط عمومی دانشگاه از قبیل تلفن گویا ,ایمیل , پیامک به همکاران, ارباب رجوع و سایر سازمانها  

4. اطلاع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و مسئولان منطقه با هماهنگی مدیر واحد  

5. انعکاس مستمر موفقیت ها ,دستاوردها و فعالیتهای واحد به روابط عمومی دانشگاه  

6. انعکاس مشکلات و چالشهای مورد توجه مردم , کارکنان, مسئولین و رسانه ها در محیط به روابط عمومی دانشگاه

7. تهیه , تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیر سایت واحد مربوط  

8. نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط  

9. اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یا پیامک  

10. جلوگیری و خودداری از موازی کاری در ارسال ایمیل , تبریک, تسلیت و مناسبت ها برای سایر واحدها  

11. معرفی کامل و جامع واحد مربوط به صورت بروشور, پمفلت, سی دی و ارسال به روابط عمومی دانشگاه 

12. تهیه کلیپ و فیلم کوتاه آموزشی مانند سوانح 

13. تهیه مطالب بهداشتی, درمانی , آموزشی , پژوهشی و ... برای استفاده زیرنویس در سیما و تلویزیونهای تبلیغاتی و سربرگ نامه های اداری  

14. تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان واحد برای ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی و حتی تبریک تولد همکاران جهت افزایش روحیه و احساس ارزشمند بودن برای سیستم 

15.راه اندازی ایستگاه مطالعه و روزنامه خوانی در بیمارستان های تابعه و همچنین اطلاع به همشهریان و مراجعین از موفقیت های کسب شده در حوزه درمان دانشگاه 

 


حوزه مدیریت

محتوای مرتبط