برنامه کلینیک ها

  

 

 

 

برنامه هفتگی حضورمتخصصین درشیفت صبح کلینیک ها

 


ایام هفته عفونی جراحی عمومی ارولوژی جراحی اطفال جراحی قلب جراحی پلاستیک
شنبه دکترمشائی دکتر سيدي دکتر شیبائی --- ----  دكتر عباس نژاد
یکشنبه دکترمیرشکاری

دکتر ملک نژاد

دکتر موحد

دكتر شيخي، دكتر نحوي،

دكتر روشن ضمير

---- ----
دوشنبه دکتر مشایی دکتر شیخی دکتر نيك بخت   ---- دكتر دانش
سه شنبه دکتر میرشکاری دکتر امامي دکتر موحد ---- ---- دکتر کاویانی فر
چهارشنبه دکتر مشائی دکترخزاعی دکتر نيك بخت ----- ----- ----
پنج شنبه دکترمیرشکاری

دكتر توكلي

----- ---- دکتر آزادی ----

 

 

ایام هفته اطفال داخلي اعصاب قلب تغذیه ورژیم درمانی بیهوشی
شنبه دکتر نوری(قلب) دکتر خسروي دكتر رئيسي ----- دستيار بيهوشي
یکشنبه دکتر شیخی(نفرو) دكتر مقتدري دکتر طلوعي ------ دستيار بيهوشي
دوشنبه دکتر تيزرو دکتر رامرودي دکتر حيدري کارشناس ارشد تغذیه دستيار بيهوشي
سه شنبه دکتر صوفی (فوق گوارش اطفال) دكتر مقتدري دكتر بلوري دکتر منتظری فر دستيار بيهوشي
چهارشنبه

دکتر دهواری(فوق نوزادان)

دکترخسروي دكتر رفيع زاده ----- دستيار بيهوشي
پنج شنبه دکتر عباسی دکتر رامرودي   ----- دستيار بيهوشي

 

ایام هفته ريه خون-سرطان غدد كليه جراح عروق
شنبه دكتر شهريار ----- دكتر حيدري ----- -----
یکشنبه دکتر مولايي دكتر هاشمي دکتر كيخوايي دكتر شهركي دكتر جليلي
دوشنبه دکتر مومني ----- دکتر كيخوايي دكتر عليدادي -----
سه شنبه دکتر مولايي دكتر مشهدي ----- دکتر شهركي دكتر جليلي
چهارشنبه

دکتر مومني

----- دكتر حيدري دكتر بويا -----
پنج شنبه دکتر شهريار ----- ----- ----- دكتر جليلي

 

ایام هفته روماتولوژي ايمونولوژي داخلي جنرال گوارش جراح عروق
شنبه ----- دكتر خزاعي دكتر طاهري دكتر بخشي پور -----
یکشنبه دكتر صندوقي دكتر خزاعي دكتر كريم كشته دكتر فضلي دكتر جليلي
دوشنبه ----- دكتر خزاعي دكتر مهين نصرت زهي دكتر فضلي -----
سه شنبه دكتر صندوقي دكتر خزاعي دكتر كريم كشته ----- دكتر جليلي
چهارشنبه

-----

دكتر خزاعي دكتر مهين نصرت زهي دكتر زيوري -----
پنج شنبه ----- دكتر خزاعي دكتر طاهري دكتر فضلي(يك هفته در ميان) دكتر جليلي
 

 

راهنمای مراجعین

محتوای مرتبط