معاون توسعه

 

حسين دلارامي

معاونت توسعه و نیروی انساني

سال و محل تولد : سال1341  شهرستان زابل

 

سوابق :

شروع بکار 61/8/1 بعنوان بهیار در بیمارستان روزبه قبلی ( بیمارستان خاتم الانبیاء ( ص ) فعلی ایرانشهر ) بمدت 13 ماه

از تاریخ 62/9/1 شروع بکار در بیمارستان خاتم الانبیاء( بخش اطفال ) بمدت یکسال

در تاریخ 63/9/1 شروع بکار در درمانگاه زهک بخش شهرکی ناروئی زابل بمدت 2 سال

پس از اعزام بخدمت مقدس سربازی بمدت 28 ماه در منطقه عملیاتی سومار که در آن مجروح شیمیایی شدم ( جانباز 25% )

از تاریخ 67/9/20 شروع بکار در بیمارستان خاتم بخش اطفال پس از انتقال شدن بخش اطفال به بیمارستان علی اصغر اینجانب به بخش اورژانس بیمارستان خاتم مشغول بکار بمدت 10سال

- بمدت 5 سال مسئول اتاق عمل سرپایی بیمارستان خاتم

-بمدت  یکسال  بعنوان مسئول خدمات و مسئول واحد حقوقی

- مدیر بیمارستان خاتم الانبیاء

- درحال حاضر بعنوان معاون توسعه بیمارستان علی ابن ابیطالب ( ع ) مشغول انجام وظیفه می باشم.

 


 


محتوای مرتبط