چشم انداز

چشم انداز بيمارستان

       ما می خواهیم تاسال 1394  به عنوان یکی از بیمارستان  های دانشگاهی برتر کشور و اولین بیمارستان عمومی، تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه  علوم پزشکی زاهدان باشیم.


معرفي بيمارستان

محتوای مرتبط