نمایش خبر

1396/02/17

ارتقا مرتبه علمی اساتید

با کمال مسرت، ارتقاء مرتبه علمی اساتید گرانقدر آقایان دکتر علی مقتدری از مرتبه دانشیاری به استادی و همچنین ارتقاء آقایان دکتر محمودعلی کیخوایی و دکتر علی خواجه از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون برای ایشان را در کسب درجات علمی بالاتر از درگاه ایزد منان خواهانیم.

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتخانه