اخبار جدید

1395/10/21

بخش رادیوتراپی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)اماده پذیرش بیماران گردید

بخش رادیوتراپی بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان اماده پزیرش بیماران سرطانی جهت رادیوتراپی است .این بخش از 11/10/1395پذیرش بیماران را اغاز کرده است که بعد از مراحل درمانی پرتو درمانی بیماران اغاز میگردد

اطلاعیه ها

رویدادهای پیش رو